Венеция (Kerama Marazzi)

Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Код: 5606
Фабрика: Kerama Marazzi
Страна: Россия